פעילות בגאומטריה

אתם משחקים נגד המחשב
אתם
0
מחשב
0
עליכם לגרור את הנקודה האדומה D כך שיתקיימו התנאים הבאים:
  1. ABCD מרובע
  2. שתי הנקודות הירוקות F, G מתלכדות
  3. שתי הנקודות הסגולות H, I מתלכדות
כאשר הצלחתם, הקישו על הכפתור

בכל מהלך, המחשב יגרור את הנקודה הורודה A כדי להכשיל אתכם. חזרו על הפעולה כדי לאסוף נקודות.

הגשה מוצלחת תזכה אתכם בנקודה. הגשה שגויה או לא מדויקת תזכה את המחשב בנקודה. השתמשו בתפריט ובחיצים בתחתית לוח המשחק כדי להקטין / להגדיל / להזיז את הלוח
דמו: